Urheilijoiden ja liikunnan harrastajien vatsavaivat osa II – Valtanen

Kirjoituksen ensimmäisessä osassa käsiteltiin liikuntasuorituksen vaikutuksia ruoansulatuskanavaan ja sen toimintaan. Tämä toinen osa keskittyy ravitsemuksen ja psyykkisten tekijöiden rooliin vatsaoireiden taustalla. Nämä molemmat ovat usein taustalla, kun urheilijan tai aktiiviliikkujan vatsa temppuilee urheilusuorituksen aikana tai levossa. Onneksi esimerkiksi oikeanlaisilla ravitsemusstrategioilla voidaan vatsaoireita  hillitä ja samalla jopa parhaimmillaan edistetään suorituskykyä ja hyvinvointia. Tämän lisäksi myös stressillä ja unella on oma vaikutuksensa ruoansulatuskanavaan. Päästetään jälleen ravitsemusterapeutti ja urheiluravitsemuksen asiantuntija Tomi Valtanen valaisemaan blogin lukijoita suoliston ihmeellisestä maailmasta.

Ravitsemuksen ja psyykkisten tekijöiden rooli vatsaoireiden taustalla

Nestetasapaino

Hyvän nestetasapainon ylläpitäminen liikunnan aikana ehkäisee vatsaoireiden syntymistä, kuten kirjoituksen ensimmäisessä osassa oli puhetta. Vajaan kolmen prosentin nestevaje voi hidastaa mahalaukun tyhjenemistä ja lisätä vatsaoireita, kuten pahoinvointia, kun liikutaan melko kovalla teholla (esimerkiksi kestävyysharjoittelussa 70 % maksimihapenotosta eli VO2max) (1). Matalatehoisemman liikunnan aikana vastaavanlainen nestevaje ei näytä aiheuttavan vastaavanlaisia vatsaoireita (2). Liikunnan aikaisen yli kahden prosentin nestevajeen on havaittu lisäävän edellisessä kirjoituksessa kuvattujen kuolleista bakteereista erittyviä tulehdusta lisääviä aineiden endotoksiinien määrää veressä 2 tunnin pituisen kohtalaisella teholla tehdyn (60 % VO2max) juoksuharjoituksen aikana verrattuna ei-nestevajeessa olleisiin henkilöihin (3). Liikunnan aikaisten vatsaoireiden ehkäisyn kannalta hyvän nestetasapainon ylläpitäminen on tärkeää, mikä tarkoittaa hyvässä nestetasapainossa liikkumaan lähtemistä ja sopivan nestemäärän juomista liikunnan aikana. Toisaalta, nesteen tankkaamista ei pidä viedä äärimmäisyyksiin ja erityisesti pidemmissä suorituksissa menetettyjen elektrolyyttien korvaaminen on oleellista, sillä harjoituksen aikainen hyponatremia eli veren alhainen natriumpitoisuus on yhdistetty lisääntyneisiin ruoansulatuskanavan vaivoihin, kuten pahoinvointiin (4).

 

Hiilihydraattien nauttiminen harjoituksen aikana

Liikunnan aikainen hiilihydraattien saanti ehkäisee hapenpuutteen syntymistä suolistossa ja hidastaa siten harjoitusstressin aiheuttamaa suoliston läpäisevyyden lisääntymistä (5, 6). Hiilihydraattien läsnäolo ruoansulatuskanavassa lisää suolistossa olevien hiilihydraattien kuljetusreittien aktiivisuutta ja hiilihydraattien imeytyminen stimuloi suoliston pinnalla olevien ”imeytymisalustojen” villusten verenkiertoa (7). Kaksi tuntia kestävän kohtuullisella teholla (60 % VO2max) tehdyn liikuntasuorituksen aikana juotu hiilihydraattijuoma (45 g/h) ehkäisi suoliston mikrovaurioita ja suoliston läpäisevyyden sekä endotoksiinien ja tulehdusvälittäjäaineiden lisääntymistä verrattuna veteen (8). Myös proteiinin (heraproteiini) nauttimisella ennen harjoitusta ja sen aikana näytti olevan suoliston läpäisevyyttä ehkäisevä vaikutus. Tosin proteiini aiheutti enemmän vatsaoireita kuin hiilihydraatti, mikä todennäköisesti johtui proteiinin huonommasta sietokyvystä liikunnan aikana.

Joillakin fruktoosin imeytyminen voi olla vaillinaista, jolloin esimerkiksi fruktoosipitoiset urheilujuomat voivat aiheuttaa ongelmia (9). Toisaalta useat tutkimukset viittaavat siihen, että useita eri imeytymisreittejä käyttävien hiilihydraattien nauttiminen urheilujuoman muodossa on paremmin siedetty verrattuna yhtä hiilihydraattia käyttäviin urheilujuomiin. Erityisesti maltodekstriinin ja fruktoosin yhdistelmä urheilujuomissa on havaittu hyväksi yhdistelmäksi. Silloin, kun tavoitellaan suurien hiilihydraattimäärien nauttimista (> 60 g/h) liikuntasuorituksen aikana, useiden eri imeytymismekanismeja hyödyntävien hiilihydraattien käyttö on välttämätöntä (ks. kuva alla).

Kuva. Kovan ja tavoitteellisen liikuntasuorituksen aikaiset hiilihydraattisuositukset urheilijoille. a) Suun huuhtelulla tarkoitetaan liikuntasuorituksen aikaista suun säännöllistä huuhtomista urheilujuomalla ilman, että urheilujuomaa niellään. b) Useampaa imeytymismekanismia käyttävillä hiilihydraateilla tarkoitetaan käytännössä sitä, että jotta hiilihydraatteja voidaan imeyttää yli 60 g/h, vaatii se eri imeytymisreittiä käyttävien hiilihydraattien nauttimista eli käytännössä glukoosin ja fruktoosin yhdistämistä (mukailtu lähteestä Jeukedrup 2014).

 

Ruoansulatuskanavan harjoittaminen

Liikunnan aikainen juominen ja hiilihydraattien nauttiminen on yksi vatsaoireille altistava tekijä. Hiilihydraattien nauttiminen etenkin pidempien liikuntasuoritusten aikana kuitenkin edistää suorituskykyä (24) ja toisaalta ehkäisee suoliston läpäisevyyden lisääntymistä, kuten edellä mainitsin. Tämän vuoksi suoliston harjoittaminen sietämään juomaa ja/tai ruokaa liikunnan aikana on suositeltavaa. (Lihastohtorin huomio: kannattaa katsoa aiheeseen liittyen tohtori Asker Jeukendrupin konferenssiesitys kestävyysharjoittelun ravitsemuksen optimointiin liittyen).

Ruoansulatuskanavaa voidaan harjoittaa monin eri tavoin. Hiilihydraattien nauttiminen säännöllisesti liikuntasuoritusten aikana tehostaa hiilihydraattien imeytymiskapasiteettia. Jo kahden viikon aikainen hiilihydraattien nauttiminen liikunnan aikana on nähty tehostavan hiilihydraattien imeytymistä huomattavasti ja siten myös vähentävän vatsaoireita (10). Myös ruokavalion suuri/riittävä hiilihydraattimäärä tehostaa hiilihydraattien imeytymistä liikuntasuorituksen aikana (11). Hiilihydraattien riittävään käyttöön on myös järkevä totuttautua hyvissä ajoin esimerkiksi ennen kestävyyskilpailua, jotta hiilihydraattien hyväksikäyttö on mahdollisimman optimaalisella tasolla ja kropasta saadaan parhaat mahdolliset tehot irti itse kilpailussa.

Mahalaukkua voidaan harjoittaa nauttimalla suurempia nestemääriä liikunnan aikana ja syömällä juuri ennen liikuntasuorituksen alkua. Näin mahalaukku hieman laajenee ja ottaa vastaan enemmän ruokaa sekä sietää paremmin nestettä ja/tai ruokaa liikunnan aikana.

FODMAP-hiilihydraatit ja gluteeni

Muutama vuosi sitten julkaistun tutkimuksen mukaan gluteenitonta ruokavaliota noudattavien urheilijoiden ja aktiiviliikkujien määrä on kasvanut maailmalla eksponentiaalisesti (12). Tutkimukseen osallistui 910 eri lajien urheilijaa ja aktiiviliikkujaa (mm. kestävyyslajit, teholajit, taitolajit, joukkuelajit, painoluokkalajit, esteettiset lajit) ympäri maailmaa (Pohjois-Amerikka, Australia, Eurooppa ja Aasia). Tutkimuksessa mukana olleista urheilijoista 41 % noudatti gluteenitonta ruokavaliota 50-100 % ajastaan. Gluteenittomuuden taustalla oli ajatus vatsaoireiden helpottumisesta ja suorituskyvyn parantumisesta. Tutkimusnäyttö ei kuitenkaan tue väitettä, että gluteeniton ruokavalio parantaisi suorituskykyä tai helpottaisi vatsaoireita urheilijoilla (25). Moni kuitenkin aidosti kokee saavansa apua vatsaoireisiin gluteenittomasta ruokavaliosta. Tällöin taustalla on todennäköisimmin ruokavalion FODMAP-hiilihydraattipitoisuuden lasku, joka on useiden tutkimusten valossa nähty olevan tehokas apua ärtyvän suolen oireisiin sekä mahdollinen plasebo-vaikutus tai nosebon vähentyminen. Gluteenia sisältävät viljatuotteet (ruis, ohra ja vehnä) ovat suomalaisille yksi merkittävimmistä FODMAP-hiilihydraatin lähteistä. Sen sijaan kaura, kvinoa tai hirssi tyypillisesti sopivat monille vatsaoireisille, mikä ei myöskään johdu niiden gluteenittomuudesta vaan alhaisesta FODMAP-pitoisuudesta. Poislukien keliakiaa sairastavat, joilla on nollatoleranssi gluteenille.

FODMAP-hiilihydraatit ovat heikosti imeytyviä hiilihydraatteja, jotka aiheuttavat vatsaoireita sitomalla huomattavia määriä nestettä suolistoon ja päätymällä paksusuolen bakteerien fermentoimaksi, jolloin muodostuu huomattava määrä suolistokaasuja. Nämä yhdessä aiheuttavat erilaisia vatsaoireita, kuten turvotusta, ilmavaivoja, vatsakipua ja löysää vatsaa. Voit lukea tarkemmin FODMAP-ruokavaliosta (eli ruokavaliosta, jossa tiettyjä FODMAP-hiilihydraatteja yksilöllisesti vältetään) sekä muista etenkin ärtyvään suoleen liittyvistä ravintotekijöistä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaisen uunituoreesta väitöskirjasta.

FODMAP-ruokavaliosta saattaa olla hyötyä myös harjoitusten aikaisten vatsaoireiden helpottajana 2016 tehdyn alustavan tapaustutkimuksen mukaan (13). Sama tutkimusryhmä teki myöhemmin tutkimuksen lyhytaikaisesta FODMAP-rajoituksesta ennen liikuntasuoritusta. Kyseisessä tutkimuksessa ei kuitenkaan nähty hyötyä FODMAP-hiilihydraattien rajoittamisesta harjoituksen aikaisiin vatsaoireisiin verrattuna tavanomaiseen australialaiseen runsaasti FODMAP-hiilihydraatteja sisältävään ruokavalioon (32). Sen sijaan harjoituksen ulkopuolisiin vatsaoireisiin FODMAP-rajoituksesta oli apua. Tutkimus tehtiin kuntourheilijoilla, joilla ei ollut todettua ruoansulatuskanavan intoleranssia tai sairautta. Aiheesta kaivataankin kovasti lisää tutkimusnäyttöä.

 

Tulehduskipulääkkeet

Tulehduskipulääkkeiden käyttö voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan ärsytystä. Tulehduskipulääkkeiden käyttö onkin yhdistetty ruoansulatuskanavan vaurioihin, lisääntyneeseen suoliston läpäisevyyteen ja epänormaaliin toimintaan, kuten ruoansulatuskanavan haavaumiin, ripuliin ja ylävatsavaivoihin (14). Tulehduskipulääkkeitä käytön välttäminen, etenkin ennen harjoitusta, on suositeltavaa vatsaoireiden minimoimiseksi (15). Voit lukea lisää tulehduskipulääkkeistä Timo Kettusen vieraskirjoituksesta Lihastohtori-blogista.

 

Niukan ja täydellisyyteen pyrkivän syömisen sekä stressin vyyhti vatsaoireiden taustalla

Matala energiansaanti ja siihen kytkeytyvät teemat ovat yksi varteenotettava vatsavaivoja aiheuttava kokonaisuus. Liian vähäistä energiansaantia esiintyy huomattavan isolla joukolla urheilijoita ja aktiiviliikkujia (16). Niukasti energiaa saavilla urheilijoilla ja aktiiviliikkujilla on noin 1,5-3 kertaa suurempi todennäköisyys erilaisille vatsavaivoille (17, 18). Ummetus, vatsakipu, turvotus ja vatsakrampit ovat tyypillisimpiä vatsaoireita liian vähän syövillä urheilijoilla.  Myös närästyksen riski on kohonnut.

Urheilijoiden ja aktiiviliikkujien niukasta energiansaannista käytetään termiä suhteellinen energiavaje. Suhteellinen energiavaje tarkoittaa yksinkertaisuudessaan tilannetta, jossa kehon välttämättömille toiminnoille, kuten esimerkiksi ruoansulatukselle, hormonitoiminnalle ja immuunipuolustukselle ei jää riittävästi energiaa käyttöön liikunnan aiheuttaman energiakulutuksen jälkeen (19). Aiheesta voi käydä lukemassa tarkemmin lihastohtorin blogista, josta löytyy kattava kirjoitus aiheesta, ja olen myös itse kirjoittanut aikaisemmin suhteellisesta energiavajeesta omassa blogissani.

Ruoansulatuskanavan hidastunut läpikulkuaika on yleistä häiriintyneestä syömisestä kärsivillä (20). Tämä käy hyvin järkiinsä vähän syövien urheilijoiden ummetusoireiden kanssa. Pitkään jatkunut vähäinen energiansaanti näkyy tavallisesti myös kilpirauhashormonitasojen (T3) laskuna, mikä voi edelleen selittää ummetusoireita (26, 27). Matalan energiansaannin tilassa keho pyrkii säästämään energiaa eri paikoista ja ruoansulatuskanava ei ole tästä poikkeus. Mahalaukku saa oman osansa energiavajeesta, sillä sen tyhjeneminen hidastuu. Lisäksi ruokatorven sulkijalihaksen toiminta voi häiriintyä ja alkaa falskaamaan. Nämä muutokset lisäävät närästysoireiden riskiä.

Urheilijoiden ja aktiiviliikkujien alhaiseen energiansaantiin liittyy tavallisesti myös muita vatsaoireita provosoivia asioita. Liian vähäiseen syömiseen ajaa usein halu pudottaa muutama kilo painoa, jonka ajatellaan parantava suorituskykyä. Urheilijoilla on myös paljon ulkonäköpaineita, mikä ajaa liian vähäiseen syömiseen. Painonpudotuskeinot ovat usein tiukkoja rajoituksia, nälän näkemistä, syömisen kikkailua ja äärimmäiseen terveellisyyteen pyrkivää syömistä, kuten ”puhtaan” syömisen tavoittelua. Hyvin tyypillistä on se, että aamupäivän syömisestä nipistetään ja syöminen muuttuu epäsäännölliseksi. Vähitellen nälkä kasvaa hallitsemattomaksi ja aiheuttaa suurien ruoka-annosten syömistä kerralla, mikä aiheuttaa monella vatsaoireita. Mahanpuruja voivat aiheuttaa myös erilaiset näläntunteen huijauskeinot, kuten purukumin jauhaminen, sokerittomien mehukeittojen juominen tai runsas teen juominen, joilla pyritään pääsemään eroon näläntunteesta.

Kuva. ”Puhdasta” syömistä tämäkin?

 

Huomattava kuidunsaanti on myös mahdollista, kun syömistä viritetään äärimmilleen. Runsas kuidun saanti johtaa usein muun muassa vatsan turvotteluun, ilmavaivoihin ja vatsakipuun. Kuitua voi saada myös huomaamattaan runsaasti, etenkin silloin, jos urheilulaji on erityisen energiaa kuluttava ja ruokavalio koostuu pääasiassa runsaskuituisista viljatuotteista ja runsaasta määrästä kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Tällöin myös energiansaanti voi jäädä kuitupitoisen ruokavalion kylläisyysvaikutuksen vuoksi riittämättömäksi. Ruoan hyvä ja rauhallinen pureskelu hieman helpottaa vatsan tehtävää runsaan kuitumäärän edessä, mutta sen lisäksi urheilijoiden on hyvä pyrkiä sisällyttämään ruokavalioon myös vähäkuituisempia viljatuotteita ja esimerkiksi aterioilla pyrkiä noudattamaan urheilijan lautasmallia, jossa 1/3 kasviksia, 1/3 pastaa/riisiä/perunaa ja 1/3 kalaa/lihaa/kasviproteiinia. Näin kuidun määrä hieman maltillistuu ja energiansaanti kohtaa helpommin kulutuksen verrattuna perinteiseen lautasmalliin.

Moni urheilija ja aktiiviliikkuja usein myös istuu päivän aikana melko runsaasti opiskelujen tai töiden vuoksi. Runsaan kuidunsaannin tai reilun kokoisen aterian yhdistäminen pitkiin istumisjaksoihin tavallisesti pahentaa vatsaoireita, sillä istuminen vie sisuskaluja kasaan, jolloin myös suoliston sisällä olevan ruokamassan kulku vaikeutuu. Lisäksi moni hieman kammoksuu julkisia vessoja ja tämän vuoksi pidättelee koko päivän, mikä entisestään voi hankaloittaa mahdollista turvotusta, vatsakipua ja ummetusta.

”Puhtaaseen” syömiseen ja muihin äärimmäistä terveellisyyttä painottaviin ruokavalioihin liittyy usein vähitellen kasvava syyllisyys, syömisen ylianalysointi ja syömisestä stressaaminen (28). Ruokapelot ja -rajoitukset voivat johtaa häiriintyneeseen syömiseen ja syömishäiriöihin, joissa vatsavaivat ovat enemmän sääntö kuin poikkeus (29). Vatsavaivaiset urheilijat ovat tavallisesti jo valmiiksi alttiita ruokavaliorajoituksille, kun he yrittävät ruoka-aineiden pois jättämisellä vähentää vatsaoireita. Onkin täysin moraalitonta tai ymmärtämätöntä, kun näille urheilijoille ehdotetaan ja suositellaan täysin tutkimattomia ja/tai perusteettomia ruokavaliorajoituksia vatsaoireiden helpottamiseen. Jokainen näitä rajoituksia suin päin suositteleva on altistamassa näitä urheilijoita häiriintyneeseen syömiseen.

Lisäksi ”puhdas” syöminen ja vastaavanlaiset suuntaukset sekä ylipäätään median heittämät varjot joidenkin ruoka-aineiden päälle voivat aiheuttaa oikeantuntuisia vatsaoireita tiettyjä ruoka-aineita kohtaan. Toisaalta, jotkin sallitut ja hypetetyt ruoat ja valmisteet voivat tuntua siltä kuin ne maagisesti puhdistaisivat suolistoa ja elimistöä, vaikka tutkimusnäyttö ei tue näitä käsityksiä. Käydäänkin seuraavaksi läpi sitä, miten psyykkiset tekijät voivat vaikuttaa vatsaoireisiin.

Kuva. Kuvan linkki

 

Plasebo- ja nosebovaikutus vatsaoireiden taustalla

Mielellä on varsin voimakas vaikutus ruoansulatuskanavaan. Ruoansulatuskanavaan liittyvät oireilut ovatkin alttiita plasebo- ja nosebovaikutukselle (21). Plasebovaikutuksella tarkoitetaan positiivisia vaikutuksia, jotka syntyvät esimerkiksi ruoan, valmisteen tai hoidon myötä, jolla ei pitäisi olla mitään vaikutusta hoidettavaan asiaan. Vähemmän tunnettu nosebovaikutus on kuin plasebon paha veli- tai siskopuoli. Eli sinänsä neutraalisti vaikuttava asia saa aikaan negatiivisia vaikutuksia.

Nosebo- ja plasebovaikutukset syntyvät henkilön omien kokemusten ja muualta opitun tiedon myötä, jotka muodostavat odotukset esimerkiksi tiettyä ruoka-ainetta tai valmistetta kohtaan. Nämä odotukset vaikuttavat henkilön tunteisiin ja tiedonkäsittelyyn eli kognitioon, joilla on vaikutus ruoansulatuskanavan toimintaan aivo-suoli-yhteyden välityksellä (ks. kuva alla).

Kuva. Plasebo- ja nosebovaikutuksen muodostuminen.

 

Hyvä esimerkki plasebovaikutuksesta ovat vatsaoireisilla tehdyt probioottitutkimukset, joissa on pyritty selvittämään maitohappobakteerien vaikutusta ruoansulatuskanavan oireisiin. Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa ärtyvää suolta sairastaville henkilöille annettiin joko probioottia tai plaseboa 10 viikon ajan. Tutkittavat kokivat lähes kaikissa mitatuissa vatsaoireissa helpotusta, riippumatta siitä saivatko tutkittavat maitohappobakteeria vai lumevalmistetta.  Vasta useampien viikkojen jälkeen ensimmäiset tilastollisesti merkittävät erot löytyivät plaseboon verrattuna probioottien hyväksi, kuten alla olevista kaavioista voi nähdä.

Kuva. Probioottien ja plasebon vaikutus ruoansulatuskanavan oireisiin vatsavaivaisilla. Tumma neliö = plaseboryhmä, vaalea neliö = probioottiryhmä, * = tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä

 

Probioottien on tutkimuksissa nähty olevan ainakin joissain määrin hyödyllisiä vatsaoireiden helpottajia, mutta niin ei voi sanoa monista muista valmisteista, joita kaupitellaan ja suositellaan vatsaoireiden helpotukseen. Todennäköisesti moni hyödylliseksi koettu humpuukivalmiste perustuukin plasebovaikutuksen voimaan.

Nosebovaikutus on hyvin havaittavissa monissa gluteenia ja vatsavaivoja tarkastelevissa tutkimuksissa, kuten esimerkiksi tässä norjalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui 59 gluteenitonta ruokavaliota noudattavaa henkilöä, jotka olivat diagnosoineet itselleen gluteeniherkkyyden. Tutkittavat satunnaistettiin oligofruktoosia (yksi FODMAP-hiilihydraateista), gluteenia tai lumetta sisältäville patukoille. Tutkimuksessa havaittiin, että oligofruktoosi aiheutti tutkittaville enemmän oireita kuin gluteeni tai lume. Sen sijaan, gluteeni ja lume aiheuttivat saman verran oireita, mikä viittaa nosebovaikutukseen. Eli itsensä gluteeniherkiksi diagnosoineet ovat todellisuudessa FODMAP-herkkiä tai toisaalta reagoivat herkemmin vatsallaan.

Nosebovaikutus on siinä mielessä haitallisempi, että sen mukana urheilijat tai aktiiviliikkujat voivat jättää ruokavaliostaan pois täysin turhaan monia hyödyllisiä ruoka-aineita ja ruoka-aineryhmiä, kuten vilja- ja maitotuotteita. Jatkuva ruokauutisointi, kanssaurheilijoiden malli ja sosiaalisen median viestit ovat tehneet esimerkiksi gluteenista ja maitotuotteista pahiksia ja pakurikäävästä ja kookosöljystä hyviksiä, vaikkei tutkimusnäyttö tällaista mustavalkoista ajattelua tuekaan. Ylipäätään ruokien jaotteleminen hyviin ja pahoihin tekee syömisestä vaikeaa ja stressaavaa, mikä ruokkii nosebovaikutusta.

 

Psyykkinen stressi ja huonosti nukutut yöt

 

Kuva. Kuvan lähde.

 

Moni urheilija voi samaistua kilpailu- tai ottelujännityksen aiheuttamiin vatsaoireisiin: WC-kerrat tihenevät kilpailun/ottelun lähestyessä ja useita tunteja sitten nautitun ruoan aromit nousevat vielä röyhtäilyjen mukana suuhun. Psyykkinen stressi aiheuttaakin erilaisia vaikutuksia ruoansulatuskanavaan. Mahalaukun tyhjeneminen tyypillisesti hidastuu ja ruokatorven alemman sulkijalihaksen paine voi heiketä, mikä voi aiheuttaa närästystä ja röyhtäilyä (22). Lisäksi akuutti stressi vauhdittaa yleisesti paksusuolen liikettä ja voi aiheuttaa pikaista WC-käynnin tarvetta. Toisaalta joillekin stressi voi aiheuttaa päinvastaisen ruoankulkua hidastavan vaikutuksen. Stressi myös laskee kipuherkkyyttä, jolloin ruoansulatuskanavan sisälle muodostuva paine tuntuu herkemmin epämiellyttävältä tai kivuliaalta. Henkisen stressin päälle tulee usein huonosti nukutut yöt, mikä edelleen voi pahentaa vatsaoireita.

Uni palauttaa fyysisesti ja henkisesti päivän koitoksista. Liian vähän nukkuvilla vatsavaivat ovat yleisempiä (23). Unen ja erityisesti uniongelmien vaikutuksia ruoansulatuskanavaan ei kuitenkaan tunneta yhtä hyvin kuin stressin vaikutuksia. Unen vaikutukset ruoansulatuskanavan toimintaan voivat välittyä sisään rakennetun (sirkadiaanisen) vuorokausirytmin kautta. Vuorokausirytmimme määräytyy aivoissa sijaitsevan keskuskellon kautta. Keskuskello ikään kuin luo otolliset ajankohdat, jolloin nukahtaminen ja herääminen ovat ideaalisia. Jos esimerkiksi jatkuvasti nukkuu lyhyitä yönunia ja valvoo pitkään, se ikään kuin sekoittaa idealista vuorokausirytmiä. Uniongelmat voivatkin vaikuttaa sirkadiaanisen rytmin välityksellä suoliston liikkuvuuteen ja kipuherkkyyteen yhdessä heikosti nukuttujen öiden kanssa (30, 31). Huonosti nukutut yöt tuppaavat myös lisäämään stressiä ja heikentämään mielialaa, joka entisestään voi hankaloittaa vatsaoireita.

 

Yhteenveto

Ruoansulatuskanavan moitteeton toiminta on tärkeää. Erilaiset vatsaoireet ovat helpoimmillaan hieman kiusallisia, mutta pahimmillaan ne voivat pilata tai jopa keskeyttää esimerkiksi liikuntasuorituksen. Onneksi, erilaisilla ravitsemuskeinoilla, stressinhallinnalla ja riittävällä unella vatsaoireet useimmiten saadaan hyvin hallintaan. Vatsaoireiden selättäminen onkin usein hyvin kokonaisvaltaista hoitoa.

Tomi Valtanen

Tomi on terveystieteiden maisteri ja urheiluravitsemukseen erikoistunut ravitsemusterapeutti. Tomi on vastannut Sm-liigan ja Veikkausliigan joukkueiden sekä monien kansainvälisellä ja kansallisella tasolla kilpailevien urheilijoiden ravitsemusvalmennuksesta. Tällä hetkellä Tomi työskentelee ravitsemusterapeuttina pääkaupunkiseudun Terveystaloissa sekä ruoansulatuskanavan oireisiin keskittyvän lääkärikeskus Aavan Gastrolääkäreiden Kampin toimipisteessä. Lisäksi hän toimii opettajana Itä-Suomen avoimen yliopiston urheiluravitsemusopinnoissa. Tomi on myös aloittamassa jatko-opinnot Itä-Suomen Yliopistossa urheilijan ravitsemukseen liittyen.

Tomi juoksi kilpaa SM-tasolla 400 ja 800 metrin matkoilla aina vuoteen 2014 saakka, kunnes ripusti piikkarit naulaan. Lenkkipolun kuluttaminen kuuluu edelleen Tomin päiväohjelmaan pyöräilyn ja kuntosalin lisäksi.

Tomin kirjoituksia löydät Ravitsemustalon nettisivuilta, joka on toisen ravitsemustieteilijän kanssa perustettu ravitsemusvalmennuspalveluja tarjoava yritys. Ravitsemustalon ja Tomin otteita voit seurata Facebookissa, Instagrammissa ja Twitterissä. Lisäksi Tomi julkaisee säännöllisen epäsäännöllisesti ravitsemusaiheisia videoita Youtubeen.

 

 

 

 

Tietoja jhulmi

PhD, docent and associate professor in exercise physiology (LitT liikuntafysiologiassa ja liikuntafysiologian dosentti ja apulaisprofessori). https://staff.jyu.fi/Members/jjhulmi/main
Kategoria(t): fysiologia, ravinto, terveys. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

39 vastausta artikkeliin: Urheilijoiden ja liikunnan harrastajien vatsavaivat osa II – Valtanen

 1. Kiitos artikkelista!

  Taulukosta voisin lukea että minun kannattaisi salipäivinä ottaa juomaa mukaan treeneihin mutta ennen kuin alan sellaista edes miettimään niin olisi hyvä saada vähän tarkennusta tuohon ”kovaa ja tavoitteellisesti” treenaamiseen.

  Onko tuo taulukko ammattimaisille urheilijoille eli pääseekö kategoriaan ”kovaa/tavoitteellisesti treenaava” jos ei ole koko elämä kiinni suorituksessa? Omasta mielestäni on aivan mahdollista harrastuspohjaltakin haastaa itseään salilla melko rankastikin.

  Voiko juomasta salilla olla hyötyä jos tapana on syödä ateria ja melko lyhyen ajan kuluttua pyöräillä/kävellä salille treenaamaan? Voisin kuvitella että hiilareita riittää vielä treenin ajaksikin jos aloittaa 0,5-1 h aterian jälkeen.

  • Tomi Valtanen sanoo:

   Moi Jonne,

   Kiitos hyvästä kysymyksestä!

   Artikkelissa oleva taulukko hiilihydraattien suositeltavista määristä on lähtökohtaisesti kohdistettu kestävyyssuorituksiin tai jääkiekon/jalkapallon tapaisiin lajeihin, johon sisältyy vaihtelevasti hyvin intensiiviä ja kevyitä jaksoja. Hiilihydraattivarastojen hupeneminen harjoituksen aikana on kovankin lihaskuntoharjoituksen aikana selkeästi vähäisempää verrattuna kovaan kestävyyssuoritukseen. Aiheesta on tehty ainakin muutamia tutkimuksia, jossa on katsottu miten hiilihydraattien nauttiminen ennen harjoitusta ja sen aikana vaikuttaa henkilöiden suorituskykyyn (1, 2) ja näissä ei havaittu hyötyä suorituskyvyssä harjoituksen aikana. Jos sattuu olemaan kaksi harjoitusta hyvin lähekkäin (4 tuntia), jossa treenataan samoja lihasryhmiä, niin silloin hiilihydraattien nauttimisesta juuri ennen treeniä ja sen aikana voi olla hyötyä jälkimmäisessä harjoituksessa (3). Aika harva kuntoilija tai aktiiviliikkuja kuitenkaan treenaa näin tiheästi ja vielä samoja lihasryhmiä.

   Yhteenvetona voisi sanoa, että tapasi syödä ateria 0,5-1 h ennen treeniä, riittää vallan mainiosti salitreeniisi.

   1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18545201
   2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10997956
   3. https://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/1999/05000/The_Effect_of_Carbohydrate_Supplementation_on.3.as

 2. Minni sanoo:

  Mieheni on keliaakikko, joka on kärsinyt pitkään erittäin herkästä vatsasta, vaikka noudattaakin gluteenitonta ruokavaliota tarkasti. Kokeiltu on kaikenlaista, maidon pois jättämistä, kuidun lisäämistä, maitohappobakteereja jne. mutta mikään ei auta vaivoihin 100-prosenttisesti, vähentyneet vaivat tosin ovat jonkun verran. Kiire vessaan (siis sellainen ettei välttämättä edes sinne ehdi) saattaa tulla milloin vain, ei välttämättä ruokailun jälkeen, ja ruokailunkin jälkeen niin, ettei selkeää syy-seuraussuhdetta pysty millään keksimään, vessakiire tulee välillä ruokailun jälkeen jota noudattaa yleensä päivittäin eikä oireita yleensä tule. Lääkärillä (työterveys) on hypätty ja selvitetty ettei keliakian suhteen ole tänä päivänä ongelmaa, ja laktoosi-intoleranssiakaan ei todetusti ole.

  Olemme innokkaita salitreenaajia, ja mieheäni ärsyttää kertynyt vatsa josta olemme treenillä yrittäneet päästä eroon. Yleensä vaan silloin, kun treenin intensiteetti kasvaa ja varsinkin erityisesti keskivartalosta voimaa vaativien treenien jälkeen (kyykyt, vatsalihasliikkeet jne.) ripuli seuraa välittömästi, ja nyt miestäni kovasti vaivaa ristiriita, haluaako mieluummin paremman vatsan vai fyysisen kunnon. Minuakin asia kismittää kun en oikein osaa neuvoa että mitä pitäisi kokeilla, molemmat olisi kiva saada 🙂 Olisiko asiaa tuntevilla neuvoja, mitä tilanteessa pitäisi tehdä?

  • Tomi Valtanen sanoo:

   Moikka Minni!

   Voisikohan taustalla olla toiminnallinen vatsavaiva (ärtyvä suoli) keliakiakin lisäksi. Tällöin voisi kokeilla fodmap-rajoitteista ruokavaliota, johon suosittelen vatsavaivoihin perehtyneen ravitsemusterapeutin ohjeistusta, joka osaa katsoa kokonaisuutta ja sitä, että ruokavalio pysyy monipuolisena, etenkin kun miehelläsi on jo keliakia ruokavaliorajoitteena.

   Tämä tuli ensimmäisenä mieleen, mistä saattaisi olla apua.

   -Tomi

 3. Jere sanoo:

  Are athletes really getting faster, better, stronger? | David Epstein

  Evoluutiosta puhuttaessa! Ainakin älykkyydessä ja luovuudessa tulee tapahtumaan suurta taantumaan. Mistä lie sitten tulee johtumaan?

  Saksalaisia keksintöjä eli toisin sanoen nykymailma missä elämme!

  • jhulmi sanoo:

   Nämä ovat upeita videoita. Epsteinin kirja Sports Gene on aivan loistava.

   Ja kyllä, Saksassa on hieno historia tieteessä ja insinööritaidoissa. Arvostan.

   Sori kun en voi hyväksyttää kaikkia kommenttejasi tänne, koska ne eivät liity mitenkään Tomi Valtasen artikkeliin vatsavaivoista eikä oikein muihinkaan spesifeihin artikkeleihin.

 4. Jere sanoo:

  The mathematics of weight loss | Ruben Meerman | TEDxQUT (edited version)

  Eikö ole liian yksinkertaistettu versio painonpudotuksesta? Tässä jää huomioimatta todella monimutkaisia asioita joita elimistössä tapahtuu joista ”tiede” ei ole alkuunkaan päässyt jyvälle kokonaisuutta ajatellen???

  • jhulmi sanoo:

   Painonpudotus ja painonhallinta ovat hyvin monimutkaisia, mutta toki niitä voi yrittää matemaattisesti mallintaa.

 5. Herveli sanoo:

  Sanotaan että muun treeniin ohella treenaa pohkeita 3 kertaa viikossa 6 sarjaa kaikki loppuun, niin ruvennut ajattelemaan että pohje lihakset ovat yks eniten geneettisesti vähiten muokattavia lihaksia! Jotkut syntyy hirveillä pohkeilla ja toisilla syntyessään jo suuret pohkeet! Ja asiasta ravintoon, niin itse ajattelen että esim tyrnimarjat, mustikat, puolukat, herukat ym muut marjat ovat huomattavasti tärkeämpiä terveyden kannalta kuin esim kaalit, porkkanat, salaatit ym, muut! Esin kurkku, vesiviljelty tomatti ja jäävuori salaatti ovat suurin piirtein täysin turhia terveyden kannalta verrattuna luonnon marjoihin! Mitä olet asiasta mieltä?

  Moni luulee että vesiviljellyt kasvihuoneissa kasvatetut kurkku, tomaatti ja eri salaatit ovat sama asia kuin kunnon kompostilla terästetyssä mullassa kasvatetut samat lajikkeet! TOdellisuudessahan nämä ovat jo ihan eri ruoka aineita ravinne pitoisuuksiltaan! Mullassa kasvatettu ruokahan on aina parempaa moninkerroin kuin esim kasvihuoneissa massa kasvatetut vihannekset ja kasvikset!

  Maussa sen jo näkee kaikissa esim mummon peruna/porkkana pelto ja kaupan massa tuotettu paska, niin luulisi jo kertovan paljon!!

  Varmasti näistä on laboratorioissa otettu jos minkälaista näytettä ja laboria tulokset kertovat että mukava samaa tavaraa niin silloin ei kannata uskoa paskan vertaakaan laboriatuloksiin! Esin makro ja mikro ravinteen jota löytyy vain hyvin hoidetusta multa maasta on mahdoton saada esim massa tuotettuihin kasviksiin, juureksiin ja hedelmiiin!! Esim pensas mustikka tai kasvatettu tyrni ovat kaukana luonnon mustikasta ja merellä kasvaneesta tyrnistä!!

  Mitkäs ovat tohtorin mietteet asiasta?? Ja vaikka kuinka laitat ”niin sanottua tutkimus” tietoa en usko hetkeä asiaan! Nimittäin luonnon luomat asiat ovat liian monimutkaisia tutkia yksinkertaisilla labra kokeilla ettei vakuuta sitten yhtään ja jo mausta sen huomaan!

  • jhulmi sanoo:

   Moi,

   pohkeet ovat hankalia treenata, koska niitä käytetään päivittäin muutenkin jo paljon. Ja perintötekijät vaikuttavat paljon niiden muotoon.

   En tunne kasvien kasvatusta niin hyvin, että haluaisin kommentoida toista kysymystä.

 6. Herveli sanoo:

  Ihan mielenkiinnosta kysyn asiaa? Ei piruilu mielessä? Eikö tohtori koulussa ole ruuasta opetusta ja miten se kasvaa ja minkälaisen maaperän vaatii että saadaan oikeasti terveellistä ruokaa? Verrattuna teho tuottettuun ruokaan? Esim heinä vs avi rehu eläimille ja oikeasti vapaana elävät kanat/hanhet ja luonnon rehu tai teho tuotettu vilja ruokana?

  Eikö se ole terveyden ja hyvinvoinnin kannalta huomattavasti tärkeämpää kuin urheilu? Urheiluhan ei itsessään paranna terveyttä jos puhutaan esim perus paljon fyysistä työtä tekevästä ihmisestä tai edes perus ihan perus ihmisestä! Urheilu miten nyt asian kukin nyt ymmärtää? Kulutatko kalorit salilla ja päivän työssä vai esim maatilan töissä?? Tietenkin maatilan töissä ei tule fitness vartaloa!!

  Olenkin miettynyt asiaa että onko niin sanottu kehonrakennus vartalo OIKEASTI niin sanotusti TASAPAINOSSA ja kuuluuko kehon evoluution kannalta edes olla sellainen?? Perus elämässä työssä ja niin sanottu treeni on pääosin vetoja alhaalta ylös ja vetoja edes takaisin ja jonkun verran pään yli punnerrusta!!

  Ja vielä ravinto asiaan; Sanotaan että syöt terveellisimmin mitä suomalaisesta kaupasta saat ostettua ruokaa tai saati esim erämaassa jossa syöt täydellisen puhdasta ruokaa ja hengität hyvää ilmaa ja juot oikeasti puhdasta vettä ja vältämättä että saa kaikkea ravinto aineita mitä niin sanotusta sivistyksessä ostetusta ruuasta! Niin kumpi nyt sitten on oikeasti parempi? VOISIN 95% varmuudella väittää kaukana sivistyksestä elävä ihminen on kaikella tavalla terveempi kuin super fitness nainen joka postaa instagramiin kuvia itsestään!! Jos haluaa perehtyä kaikkiin myrkkyihin mitä saat kehoosi näissä sairaissa ihmis keskittymissä nimeltä KAUPUNGIT saat ilmasta ruuasta ja vedestä ja ympärillä olevasta ”luonnosta” itseesi, niin kannattaa katsoa healt ranger kanavaa jota tietysti suuret lääke/kemikaali yhtiöt vastustaa!!

  Joo mutta tosiaan asian pointti oli kysyä tohtorin mieltä näihin moniin asioihin??

 7. Herveli sanoo:

  Sinulta tulee todella hyviä vastauksia! Ja anna vaan oma mielipiteesi rehellisesti ilman ”tieteellistä” tutkimusta mitä mieltä olet! Mahtava sivu, Vaikka aina ihan kaikkia linkkejä jaksa lukea mitä laitat ei vaan aika riitä, mutta yritän aina perehtyä niihinkin ja minkä olen huomannut niin aika turhaan olen niitä linkkejä lukenut koska selvästikin olet näihin perehtynyt ja en ole vielä löytänyt kirjoituksistasi risti riitoja mitä olet sivuillasi kirjoittanut! Ison helvetin työn kyllä olet tehnyt ei voi muuta sanoa ja ajan määrän minkä olet kuluttanut! Mutta joo kiitos sivustosta ja ison työn olet tehnyt.

  kiitos sinulle sivusta!!

  • jhulmi sanoo:

   Kiitos,

   teen välillä virheitä kuten me kaikki, mutta yritän parhaani tulkita tutkimuksia, käyttää rationaalista ajattelua sekä yhdistää tähän mahdollisimman objektiivisia kokemuksia.

  • Johanna sanoo:

   > Ja anna vaan oma mielipiteesi rehellisesti ilman ”tieteellistä”
   > tutkimusta mitä mieltä olet!

   Miksi lainausmerkit?
   Ja ei missään nimessä mielipiteitä ilman painavia, juurikin niitä tieteellisiä, perusteluita.

 8. Lihaspulla sanoo:

  Hei.
  Kiitoksia kiinnostavasta artikkeliparista liittyen vatsavaivoihin ja tietty koko blogista.

  Itsellä on selkeä stressivatsa jonka kanssa on oppinut elämään mutta silmäni oikeastaan enemmänkin tarttuivat tuohon treenin aikana juodun nesteen yhteydestä tulehduksiin.

  Itse käyn painimassa ja harrastamassa muita kamppailulajeja normaalisti 6-8 tuntia viikossa mutta kun kisat lähestyvät niin yleensä treenimäärät nousevat 10-13 tunnin paikkeille ja tällöin on todella usein iskenyt kroppaan joku tulehdustauti esim. ruusu tai joku muu ihotulehdus ja homma mennyt sen takia puihin. Edes estolääkitys (pitkä AB kuuri) tai aktiivinen naarmujen desifionti ei ole estänyt aina tulehduksia. Jälkeenpäin ajateltuna tulee harjoituksien aikana juotua suhteellisen vähän kun yrittää välttää hölskyntää.

  Mistään mitään tietämättä kysyisinkin että voiko tuollainen tautien puhkeaminen liittyä puutteelliseen juomatankkaukseen vai onko tuollaisten takana ”aina” joku ulkoinen asia kuten haavauma varpaan alla ja sitä kautta pääsee pöpö iskemään?

  Yt,
  Lihaspulla

  • jhulmi sanoo:

   Kiitos Juri!

   Valitettavasti Tomi ei ole ehtinyt vastaamaan. Toivottavasti hän ehtii lähiaikoina. Kysymyksesi ei kuulu ekspertiisiini, joten en edes yritä vastata siihen. Veikkaan kyllä, että ei ole Tominkaan ekspertiisiä.

   Yt,
   Lihis/Siima

  • Tomi Valtanen sanoo:

   Moikka Juri!

   Pahoittelut, meni viesti ihan ohi minulta. Tosiaan, kuten Juha totesi, kysymyksesi meni oman tietotaitoni ulkopuolelle. En osaa tuohon sanoa mitään. Ihotautien lääkärillä tms. olisi varmasti parempi käsitys asiasta.

   Terv. Tomi

 9. Elli sanoo:

  Heippa! Kiitos hyvästä artikkelisarjasta.
  Ongelmani on erittäin ärhäkkä IBS ja Fodmap-ruokavalioni, allergiat ja kaiken kukkuraksi vegaanius yhdistettynä salitreeniin. Nyt on jo kolmatta kuukautta menossa suoliston osalta pahenemisvaihe, ja olen todella paljon joutunut jo ennalta niukkaa ruokavaliotani kaventamaan. Mm. kaura kaikissa muodoissaan, tomaatti, suklaa ja kikherneet jäivät nyt pois. Tilanne alkaa hissukseen asettua, mutta ei ihminen riisillä, mantelijuomalla ja tofulla elä, ainakaan kamalan virkeänä. 😉
  Mietiskelin, saankohan riittävästi proteiinia, kun lähteinä toimii vain tofu, soijajogurtti ja soijarouhe?
  Olen kova liikkuumaan, ihan arkena ja salilla. Treenaan lihaskuntoa kolme kertaa viikossa ja siihen päälle jooga ja ainakin yksi jumppa. Kun suolisto heittäytyi hankalaksi, niin olin todella uupunut ja nyt sitten olen jo kaksi viikkoa välttänyt rankempaa treeniä ja tyytynyt joogaan ja bodybalanceen, pyöräilyyn ja pieniin kävelylenkkeihin. Tekee tuskaa olla treenaamatta, mutta kivut ja jatkuva vessassa ravaaminen vievät mehut ja unikin on huonoa.
  Kannattaako nyt pidättäytyä salitreenistä siihen saakka, kun suolisto on oikeasti asettunut ja olen saanut unirytmin kuntoon?

  • Tomi Valtanen sanoo:

   Hei Elli,

   Onpa hankala tilanne. Noiden kolmen tekijän (ibs, allergia ja vegaanius) yhdistelmä voi johtaa juurikin tilanteeseen, jossa ruokavalio kapeutuu voimakkaasti. Hankala antaa tässä yksityiskohtaisempia ohjeita, mutta olisi oleellista, että saisit laajennettua ruokavaliotasi ja löydettyä vatsaasi ärsyttävät ruoka-aineet. Treenien keventäminen on varmasti fiksua, koska tilanteessasi energiaa on hankala saada riittävästi, mikä aiheuttaa monenlaisia haasteita. Tässä tilanteessa suosittelisin, että kääntyisit ravitsemusterapeutin pakeille, jonka kanssa voisit käydä tarkemmin läpi ruokavaliota!

   Terveisin,
   Tomi

   • Elli sanoo:

    Kiitos Tomi vastauksesta!
    Juu, nyt olen karsinut sen verran ruoka-aineita, että niitä mielellään lisäisi. Vielä kun allergiatkin rajoittavat, niin kummasti sitä on tyytynyt yksinkertaisiin resepteihin!
    Mutta nyt vatsan osalta tosiaan alkaa helpottaa, en uskalla vielä nuolaista, ennen kuin tipahtaa, ettei pakka taas leviä käsiin. Hermostollisesti kokonais-stressi on varmaan vielä aika maksimaalinen. Suolisto-oireet, huono uni, treeni ja vielä laskenut energiansaanti niin pakko hoitaa kaikki kerralla kuntoon pysyvästi, yksi osa-alue, kun vaikuttaa toiseen. Ja paino ei saisi nyt laskea yhtään, sillä alipainon puolella jo olen.
    Tapaan ravitsemusterapeuttia vasta 27.5. joten itsekseni nyt joudun asian kanssa touhuamaan. :/
    Suunnitelmanani on, että pysyn tässä ruokavaliossani, en karsi mitään ilman hyvää syytä ja koetan lepäillä ja saada stressitasot laskemaan. 🙂

 10. Samppa sanoo:

  Moikka!
  Käyn salilla kolme kertaa viikossa ja oon treenien jälkeen juonut palkkarina hera proteiini juomaa jossa mulla on ollut n.1,5 dl protsku jauhetta. Nykyään kun juon juoman mulle tulee voimakas kipu vatsaan, joka kestää 2-4 tuntia. Sen aikana ei oikein edes pysty syömään.
  Osaisitko arvioida mistä tuo kipu johtuu ja mitä voisin tehdä? Koen että tarvitsen lisäproteiinia ja tuo herajuoma on ollut tosi helppo keino.
  Kiitos!

  • Tomi Valtanen sanoo:

   Moikka Samppa!

   Hankala antaa tarkkaa vastausta näillä spekseillä. Jos sulla on toiminnallista vatsavaivaa, niin joillekin voi tulla vatsaoireita silloin, kun syö pidemmän ruokatauon jälkeen ikään kuin ”tyhjään vatsaan”. Joillekin pelkkä veden juominenkin voi aiheuttaa vatsakipua tällöin. Jos sulla tulee pitkä ruokatauko ennen treeniä, niin voit koittaa syödä välipalan vähän ennen treeniä, jos siitä olisi apua.

   Vatsaoireesi voi toki johtua myös jostain ihan muusta asiasta. Jos oireet jatkuu ja tuntuu kipua, niin voi olla hyvä tutkituttaa ne lääkärissä.

   Terveisin,
   Tomi

   • Samppa sanoo:

    Kiitos vastauksesta.
    Oman analyysin mukaan tuo kipu ilmenee vain silloin kun juon tuon protskujuoman.
    Syön duunissa lounasta n.klo11 ja salilla on n.klo17. Matkalla saliile syön pari hedelmää.

 11. Samppa sanoo:

  Jossain keskustelupalstalla löysin kommentteja aiheesta, ja joidenkin mukaan tuommoinen heraprotsku kerralla on liian iso annos mikä joillaikin ihmisillä sitten aiheuttaa vatsakipua. Osaatko tuohon mitään kommentoida?
  Onko mitää tutkimuksia tehty asiasta. Voiko ruoansulatus systeemi reagoida isoon proteiini/laktoosi ym määrään?

 12. Samppa sanoo:

  Tai jos tää mun keissi on sun mielestä puhtaasti lääkäri asia, niin olisiko sulla suositella jotain lääkäriä joka olisi erikoistunut tälläisiin asioihin.
  Ainakin oman kokemuksen mukaan terveyskeskuksen lääkäreiltä ei oikein mitään hyödyllistä tietoa irtoa. (en siis halua vain pari päivää sairaslomaa vaan haluan tankata proteiinia ilman vahvaa vatsakipua)

  • Tomi Valtanen sanoo:

   Siis laktoosi voi ilman muuta olla yksi tekijä, mikä oireita aiheuttaa. Heraisolaattivalmisteet sisältää vähemmän laktoosia, että toki kannattaa testaa, jos ne sopisi paremmin. Voihan toki jokin muukin heraproteiinissa olla oireiden aiheuttaja, mutta se on paljon epätodennäköisempää. Yksi vaihtoehto on kokeilla riisi-tai herneproteiinia tai esim. kananmunavalmistetta (esim. Proeggillä löytyy) maitoproteiinin sijaan.

   Hyviä gastroenterologeja löytyy ainakin Lääkärikeskus Aavan gastrolääkäreistä. Tässä linkki Aavan sivuille: https://www.aava.fi/toimipiste/aava-gastrolaakarit

 13. Samppa sanoo:

  Kiitos paljon avusta!

 14. Samppa sanoo:

  Terve vielä arvoisat asiantuntijat
  Tein pari ihmiskoetta ja tässä tuloksia:
  Eilen menin salille ja söin päivän aikana kuten yleensä, mutta salin jälkeen söin banaanin ja odotin 20min ennen kuin join palkkarin (aikaisemmin join palkkarin ”tyhjään vatsaan”. Heraproteiinin sijasta käytin soija ja riisi protskua.
  Tulos: Ei vatsakipua.

  Tänään en käynyt salilla, mutta töiden jälkeen tulin kotiin ja söin lämpimän aterian niin kuin yleensä teen. Sen jälkeen (ja nyt vatsa ei todellakaan ollut tyhjä!) join heraproteiini juoman johon laitoin vähemmän jauhetta kuin yleensä. Ennen 1,5 dl , nyt 1 dl).
  Tulos: Vahva vatsakipu.

  Mikään muun maitotuote ei aiheuta minulle vatsa kipua, syön päivittäin jogurttia, juustoa, maitoa, piimää ym.

  • jhulmi sanoo:

   Ei muuta kuin tuote vaihtoon.

   • Samppa sanoo:

    joo
    mulla oli aikaisemmin käytössä (siis se vatsakipua aiheuttava) star nutrition whey 80 joku suklaan makuinen.
    Ostin viikonloppuna sportlife nutrition whey protein isolate. Tällä viikolla testailen sitten sitä.
    Mutta ainakin tuo aikaisemmin Tomin esittämä tyhjävatsa – kipu yhteys , ei ilmeisesti ainakaan tässä mun tapauksessa ole se ongelmia aiheuttava yhtälö.

   • Tomi Valtanen sanoo:

    Hyvä, että kasviproteiinivaihtoehdot sopii paremmin! Mielenkiintoista myös kuulla toimiiko isolaatti paremmin vatsalle.

 15. Samppa sanoo:

  Kahden kokeilun jälkeen isolaatti on osoittautunut paljon paremmaksi. Ei sekään ihan täysin oireeton ole, mutta sen aiheuttama vatsakipu on aika vähäistä.

  Muuten semmonen asia myös askarruttaa (tää on vähän tästä vatsakipvuista sivuun, mutta liittyy urheiluun), olen etsinyt netistä&youtubet ym mutta en ole löytänyt selkeyttävää tietoa. Ehkä teillä on joku artikkeli tai jos voisitte laittaa jonkun linkin.
  Itse kysymys siis on, että salilla missä treenaan on kolme eri jalkaprässiä, sellainen missä istutaan takakenossa ja kelkkaa työnnetään ylös päin. Sellainen missä seisotaan takakenossa ja kuormaa nostetaan ylöspäin ja sellainen missä istutaan suorassa ja kuormaa työnnetään eteenpäin.
  Niin harjoitetaanko niillä jalkojen eri lihaksia vai millä tavoin niillä harjoittelu eroaa toisistaan ja mitä eroa niillä treenaamisella ja levytangolla kyykkäämisellä on?

  • jhulmi sanoo:

   Moi,

   hyvä että auttoi.

   Valitettavasti kysymyksesi on liian laaja täällä vastattavaksi. Suosittelen lukemaan Lihastohtori 1-kirjan biomekaniikkaosiot ja etsit tietoa eri liikkeiden biomekaniikasta.

  • Tomi Valtanen sanoo:

   Hyvä, että isolaatti toimi melko hyvin! Ehkäpä suurin oireiden aiheuttaja oli laktoosi. Isolaateissakin voi olla pieniä määriä laktoosia (< 1 g/100 g), mikä voi mahdollisesti selittää vähäisiä vatsaoireita.

  • v sanoo:

   ei helvetti sentään näitä sun kyselyjäsi! jos joku syötävä ei sovi sulle, niin syö jotain muuta tai ole ilman. kumpikaan ei muuta sun treeniäsi/elämääsi vitunkaan vertaa. prässit sitten, niin pelkäätkö sä, että väärä liike vaarantaa sun urheilijan urasi vai? jokaisessa noista sä koukistat jalkojasi ja ojennat niitä. niissä voi olla pikkasen eri liikerata, mutta siinä se. ei tää homma nyt niin dramaattista ole, että joka vitun pikku asiaa tarvii alkaa kyselemään.

   • jhulmi sanoo:

    Kauniimmin muotoiltuna sama: tosiaan jos jokin ei sovi, syö muuta. Eikä kannata liikaa stressata pienistä eroista liikkeissä ja laitteissa. Perusasiat ratkaisee, ei pikku asioilla kikkailu ja murehtiminen.

    Tsemppiä ja malttia treeniin!

   • Luolamies sanoo:

    Joo, eihän sitä kannata tarpeettomasti omaa elämää turhaan vaikeuttaa, mutta jos itsellesi pienikin aivojen käyttö aiheuttaa suurta päänsärkyä, niin ei ehkä kannata olettaa että kaikki tämän maailman ihmiset ovat samanlaisia kuin sinä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s