Luotettavia tutkittuun tietoon perustuvia lähteitä ja sivustoja

Kun puhutaan treenistä, ravinnosta ja terveydestä, mikään ei ole niin hyödyllistä kuin opiskella perusteita esimerkiksi fysiologiasta, anatomiasta, liikuntatieteestä, ravitsemustieteestä ja psykologiasta valitsemalla hyviä oppikirjoja. Tämän lisäksi monet hyvät internet-sivustot voivat tarjota monelle paljon hyvää ja luotettavaa tietoa.

Lupasin Lihastohtori 2 -kirjassa antavani blogissani listan kirjoista ja nettisivuista, joista voi opiskella omatoimisesti ihmisen fysiologiaa ja treeni- ja ravitsemustiedettä. Tässä tämä lista nyt on.

Kuinka päästä listalle

Tämä sivu ei yritäkään olla täydellinen listaus mutta se päivittyy. Toivonkin teiltä, arvoisat lukijat, ehdotuksia lisäyksistä listalle. Perustele lisäys hyvin parilla lauseella. Minä tämän jälkeen konsultoin asiantuntijaystäviäni kyseiseltä alalta ja lisään listalle, jos perustelut riittävät.

Päästäkseen listalle kirjojen tai muiden kirjoitusten pitää lähes poikkeuksetta (mahdollista ajoittaista huumoria ja muita kevennyksiä lukuun ottamatta) perustua tieteelliseen kokonaisnäyttöön, joka perustuu laadukkaimpien tutkimusten puolueettomaan tarkasteluun. Tälle listalle ei oteta sivuja, jotka ovat pääosin kaupalliseen tarkoitukseen sisällön ollessa vähäisempää tai liiaksi piilomainontaa.

Kaikilla sivustoilla ja kaikissa kirjoissa on yksittäisiä virheitä, mutta kokonaisuus ratkaisee. En kokoa tänne juurikaan käytännön oppaita. Ne ovat tärkeitä, mutta niiden paikka ei ole tässä listauksessa. Tänne ei koota myöskään alkuperäistutkimuksia tai tutkimuskatsauksia.

 

Hyödyllisiä kirjoja

Fysiologia ja anatomia

-Nienstedt, Hänninen, Arstila. Ihmisen fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro Oy (2016).
-Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki. Anatomia ja fysiologia. Sanoma Pro Oy (2017).

Liikuntafysiologian oppikirjoja, esim.:

Exercise Physiology –kirjat: McArdle ym., Kraemer ym. tai Powers ym.

Molekyylitason liikuntafysiologiaa tarjoaa esimerkiksi:

Wackerhage. Molecular Exercise Physiology: An Introduction.

Jos haluaa vielä syvällisempää tietoa fysiologiasta, niin erinomaisia valintoja ovat mm.:

-Guyton and Hall: Textbook of Medical Physiology.
-Brooks ym. Ganong’s Review of Medical Physiology.

Osalle on myös hyödyllistä saada syvällisempää osaamista energia-aineenvaihdunnasta. Tällöin esimerkiksi klassikko:

-Nelson & Cox. Lehninger Principles of Biochemistry on ainakin energia-aineenvaihdunnan suhteen kaikkein friikeimmille lukemisen arvoinen.

Solu- ja molekyylibiologiasta kiinnostuneille hyvä opus on esim:

-Alberts ym. Molecular Biology of the Cell ja hieman helpompi Essential Cell Biology (uusimmat painokset).

Hyviä anatomian kirjoja on listattu esimerkiksi täällä ja yleensäkin liikuntatieteen oppikirjoja täällä.

Erittäin kattava kotimainen kirja lihaksista:

-Kauranen. Lihas: rakenne, toiminta ja voimaharjoittelu. LTS (2014).

Treenianatomiaa salitreeniin hurahtaneille esim.:

Strength training anatomy,
Bodybuilding anatomy,
Lihaskuntoharjoittelun anatomia
Bodyweight Strength Training Anatomy

Kuntotestaus:

-Keskinen ym. Fyysisen kunnon mittaaminen (2018).
ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription.

 

Harjoittelu ja urheiluravitsemus

Huom. Monien näistä esimerkiksi molekyylibiologiset osuudet eivät ole ihan ajan tasalla, mutta muuten ovat pääosin oikein hyviä opuksia suuri osa.

-Bompa & Buzzichelli. 2018. Periodization. Theory and Methodology of Training.
-Everet. Olympic Weightlifting: A Complete Guide for Athletes & Coaches.
-Fleck & Kraemer. Designing Resistance Training Programs.
-Haff & Triplett. 2015. Essentials of Strength Training and Conditioning.
-Haikarainen Timo. Lihaskasvu & rasvanpoltto. Fitra (2016).
-Helms ym. The Muscle & Strength Pyramid – Nutrition.
-Hulmi J. ym Lihastohtori I  (2015) ja II (2018).
-Hämäläinen ym. Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu. VK-kustannus.
-Ilander O. ym. Liikuntaravitsemus. VK-kustannus (2014).
-Israetel ym. Scientific principles of strength training (eBook)
-Lloyd. Strength and Conditioning for Young Athletes: Science and Application.
-Mero ym. Huippu-urheiluvalmennus. VK-kustannus (2016).
-Mero ym. Naisten ja tyttöjen urheiluvalmennus. VK-Kustannus (2012).
-Mujika (toim.) Endurance Training – Science and Practice (2012).
-Rytkönen T. Voimavalmentajan käsikirja (2019).
-Schoenfeld B. Science and Development of Muscle Hypertrophy. Human Kinetics (2016).
– Schumann ja Rønnestad. Concurrent Aerobic and Strength Training. Springer (2019).
-Stone, Stone & Stone. 2005. Principles and Practise of Resistance Training.
-Zatsiorsky V ja Kraemer W. Science and Practice of Strength Training -2nd Edition (2006). Melko käytännöllinen opus urheilun biomekaniikkaan. Kirjan treenifysiologia ei ole enää ajan tasalla, mutta näiden osioiden ohi on helppo hyppiä.

On myös hyödyllistä tutustua vanhempiin klassikoihin kuten muutamia mainitakseni esimerkiksi:

-Häkkinen. Voimaharjoittelun perusteet; vaikutusmekanismit, harjoitusmenetelmät ja ohjelmointi. Gummerus Oy  (1990).
-Komi ym. Strength and Power in Sport. Blackwell Publishing (Second Edition 2008).
-Kraemer ja Häkkinen K. (toim.) Strength Training for Sport. Blackwell Science Ltd (2002).
-Shepherd ja Åstrand (toim.). Endurance in Sport. Wiley (2000).

Kansainväliset urheiluravitsemuksen oppikirjat. Hyviä kirjoja on mm. Louise M. Burkelta, Ronald Maughanilta ja Asker Jeukendrupilta. Esimerkiksi urheiluravitsemuksen kurssia avoimessa yliopistossa vetävä dosentti Jaakko Mursu suosittelee:

-Deakin ja Burke. Clinical Sports Nutrition.
-Jeukendrup ja Gleeson: Sport nutrition.

Allekirjoittanut oli myös pienessä roolissa seuraavassa hyvässä opuksessa:

-Castell, Stear ja Burke (toim.).Nutritional supplements in sport, exercise and health – An A – Z guide.

 

Perusravitsemus

-Aro, Mutanen ja Uusitupa (toim.). Ravitsemustiede. Duodecim (2016) (tai uudempi valmisteilla oleva painos).
-Kettunen Timo. Miksi syömisestä tuli niin hankalaa? Fitra (2017).

Monia hyviä tietokirjoja mm. yleiseen syömiseen sekä vatsavaivoihin liittyen ovat kirjoittaneet Patrik Borg, Mikael Fogelholm, Reijo Laatikainen ja Jan Verho vain muutamia mainitakseni.

 

Muutamia muita hyödyllisiä kirjoja

-Epstein D. The Sports Gene. Taitavasti kirjoitettu tietokirja hyvin moninaisista asioista, jotka vaikuttavat urheilussa menestymiseen. (2013).
-Liukkonen J. Psyykkinen vahvuus. PS Kustannus (2017).
-Jaakkola T. ym. (toim.). Liikuntapedagogiikka. PS-kustannus (2017).
-Enoka RM. Neuromechanics of Human Movement. Human Kinetics. 2015 tai mahdolliset uudemmat painokset. Liikkumisen biomekaniikan tunnetuimpia opuksia. Monien mielestä melko vaikealukuinen. Liikuntatieteiden tohtoriopiskelija Johan Lahti suositteli tätä kirjaa hieman helppolukuisempana vastineena Enokalle: Gardiner: Advanced Neuromuscular Exercise Physiology.

 

Hyviä sivustoja

Huom! Mainitut sivustot eivät ole parhaita sivustoja, vaan sivustoja, jotka perustavat suurimman osan kirjoituksistaan tutkittuun tietoon. Näissä siis tutkimusten kokonaisnäyttö on tärkeimmässä roolissa. Osassa sivustoista olisi lähdemerkinnöissä parantamisen varaa, mutta en nyt tässä listauksessa asettanut tälle hyvin suuria vaatimuksia. Muita treenaamiseen ja ravitsemukseen liittyviä blogeja ja sivustoja ei luetella täällä eikä myöskään varsinaisia tutkimustietokantoja tai tiedelehtiä.

Pahoittelen niiden puolesta, joiden erinomaisia sivustoja tai teoksia ei tässä mainita. En pysty takaamaan, että joka ainoa kirjoitus olisi huippuhyvä, mutta kokonaisuutena ehdottomasti kaikki seuraavat ovat tutustumisen arvoisia sivustoja. Otan vastaan ehdotuksia joidenkin sivujen mahdollisesta poistamisesta listalta.

Muistutus. Muistathan olla lähdekriittinen alkuperäistutkimuksille ja niiden katsauksille, mutta varsinkin blogikirjoituksille, podcasteille ja videojulkaisuille.

 

Lääketiede ja terveys

Antidootti.fi ja kaikki tämän portaalin blogit.

Käypä Hoito -suositukset. Sisältää mm. suositukset terveysliikuntaan.

Cochrane-katsaukset. Kansainvälinen tutkimusverkosto tuottaa tiivistettyjä systemaattisia katsauksia rajatusta aiheesta.

http://www.terveyskirjasto.fi. Pääosin luotettavaa tietoa terveydestä.

http://www.vastalaake.fi/. Uusi medisiinariopiskelijoiden blogi humpuukin vastaisessa taistelussa.

http://hyvinvointi.ts.fi/category/terveys-tiede/. Professori Juhani Knuutin blogi lääketieteestä ja uskomushoidoista tai huuhaasta yleensä.

https://satunnainendiagnoosi.fi/. Sekalaisia kirjoituksia lääketieteestä.

Joka tapauksessa muistathan, että netissä löytyvät ohjeet eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen arvioita parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, ehkäisystä, hoidosta ja kuntoutuksesta.

https://blogi.thl.fi/. Terveyteen liittyviä kirjoituksia asiantuntijoilta.

https://dopinglinkki.fi/. Puhtaan liikunnan ja urheilun puolestapuhuja. Tietoa ja terveysneuvontaa mm. kuntodopingista. Sisältää lukuisia helppolukuisia artikkeleita.

 

Liikuntatiede

-https://lts.fi/blogi. Liikuntatieteellinen Seura ry (LTS) on liikuntatieteestä ja -kulttuurista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen kansalaisjärjestö, joka jakaa erittäin paljon tietoa liikunnasta.
-https://wikiliikkuja.com/. Liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntabiologisen tieteenalaryhmän blogi. Seuraa myös meidän Twitter-sivua.
-www.urheilututkimukset.fi/. Kattava tietopankki mm. opinnäytteitä eri urheilulajien lajianalyyseistä.
-Väitöskirjatutkija Ida Heikuran blogi kestävyysurheilusta ja sen ravitsemuksesta.
-Liikuntabiologien twiitit sekä sen seuraamat twiittaajat
http://www.newtonfinland.fi/blogi/. Petri Jalangon blogi.

 

Urheiluharjoittelu

Blogissani kirjoitetaan kohtuullisen vähän kestävyysharjoittelusta. Tähän liittyen on erinomaisia sivustoja kuten:

http://www.kestavyysurheilu.fi/valmennus

https://www.sportslab.fi/juoksutohtori/. Juoksutohtori Ari Nummelan blogi.

http://pajulahti.com/valmennuskeskus/kestavyyden-seminaarit/. Pajulahti on yksi Suomen kestävyysharjoittelun keskuksista. Näillä sivuilla löytyy materiaaleja mm. heidän konferensseistaan.

https://www.tuomasrytkonen.fi/. Erinomaisia kirjoituksia erityisesti voimaharjoittelusta.
http://www.athletica.fi/?page_id=1217. Erinomaisia kirjoituksia erityisesti harjoittelusta.
http://www.valmennustaito.info/taito/taitotohtori/. Taitoharjoittelun huippuosaajan kirjoituksia.
http://th-valmennus.blogspot.fi/. Tunnetun PT-valmentajien valmentajan kirjoituksia.

 

Tieteen popularisointi, rationaalinen ajattelu ja terveystiede

http://www.tervettaskeptisyytta.net/. Tohtori Pauli Ohukaisen blogi mm. rationaalisesta ajattelusta.
https://valtsuhealth.blogspot.com. Esimerkiksi huikea linkkikokoelma humpuukin maailmaan.
http://kettunen.gains.fi/. Timo Kettusen kirjoituksia.
Kemikaalikimara. Onko kemikaalit vaarallisia ja jos, niin mitkä?
Kotimaisia tiede- ja terveystwiittaajia.

Ravitsemus

http://www.pronutritionist.net/. Ravitsemustieteestä väitelleen Reijo Laatikaisen blogi.
http://patrikborg.blogspot.fi/. Lihavuuden ja ravitsemuksen asiantuntijan Patrik Borgin blogi.
http://www.perttimustajoki.fi/. Emeritusprofessori Pertti Mustajoen blogi erityisesti lihavuudesta ja laihdutuksesta.
http://terveyssatama.blogspot.fi/. Urheiluravitsemuksen ekspertti Jan Verhon blogi.
https://petterilindblad.blogspot.com/. Ravitsemusterapeutti Petteri Lindbladin blogi.
http://www.karimkhanji.fi/blogi/. Kotimainen ravitsemustieteen blogi.
http://www.sportvalley.fi/#blogi. Liikuntafysiologi Mia Laakson blogi mm. liikkujan ravitsemuksesta.
https://mariaheikkila.com/. Urheiluravitsemuksesta väitöskirjaa tekevän ETM Maria Heikkilän blogi.
http://aivosumutorvi.blogspot.com/. Ravitsemustieteilijöiden blogi.
http://ruokamysteerit.fi/. Ravitsemustieteilijöiden blogi.
https://ravitsemustalo.fi/blogi/. Ravitsemustieteilijöiden blogi mm. urheiluravitsemuksesta.
Kotimaisia ravitsemusterapeutteja twitterissä.

 

Muita kotimaisia tutkittuun tietoon perustuvia sivuja harjoittelusta ja ravinnosta
http://www.super-sets.com/blogi/. Erityisesti voimaharjoitteluun keskittyvä blogi.
https://www.haataja.eu/. Mm. laadukkaita kriittisiä katsauksia harjoitteluun ja ravintoon. Kannattaa laittaa myös Olli Haatajan FB-sivusto ja/tai Instagram seurantaan.
http://www.terveurheilija.fi/. Urheilijalle hieno tietopankki ravitsemuksesta kehonhuoltoon ja vammojen ehkäisyyn.
https://lihastohtori.wordpress.com/. Sekalaista harjoittelusta, ravinnosta, fysiologiasta ja tieteestä välillä kevennettynä huumorilla.

 

Fysioterapia, vammojen ehkäisy ja kehonhuolto

http://www.mindthemovement.net/. Mm. kehonhuoltoon ja fysioterapiaan liittyviä tutkittuun tietoon perustuvia kirjoituksia.

Yllä mainittu Terve Urheilija -sivusto sopii myös tähän, samoin Norjan NIH:n sivusto.

Urheilufysioterapiasta kiinnostuneiden kannattaa tykätä Suomen Urheilufysioterapeuttien sivusta ja lukea sieltä kautta heidän jäsenlehteään SUFTia, jonka uusin numero on aina ilmaiseksi netissä.

Tämä osio on tynkä, koska en ole aiheen asiantuntija.

 

 

Kansainvälisiä sivustoja (englannin kielellä)
http://sci-fit.net/. Erittäin laadukkaita liikunta- ja ravitsemustieteen katsauksia.
https://www.strongerbyscience.com/. Voimaharjoittelublogien ykkönen. Piste.
https://www.strengthandconditioningresearch.com/. Chris Beardsleyn erinomaisia katsauksia voimaharjoitteluun.
https://bretcontreras.com/articles/. Bret Contrerasin artikkeleita mm. urheilubiomekaniikasta.
https://sciencebasedmedicine.org/. Monipuolisesti lääketieteestä ja uskomushoidoista.
http://www.mysportscience.com/. Urheiluravitsemuksen huipun A. Jeukendrupin sivu.
https://ylmsportscience.com/ ja YLMSPORTSCIENCE: twitter ja Instagram
Examine.com. Ravintolisiin liittyen paras sivu internetissä.
http://www.stephanguyenet.com/. Erittäin perusteltuja kirjoituksia mm. lihavuuden ja syömisen säätelyn mekanismeista.
Team USA nutrition. Perusohjeita urheilijan ravitsemukseen. Suomen olympiakomitean ravitsemusasiantuntijan Anna Ojalan suosittelema sivusto.
https://3dmusclejourney.com/blog/. Eric Helmsin blogi voimaharjoittelusta ja ravinnosta.
http://www.lookgreatnaked.com/blog/. Brad Schoenfeldin blogi voimaharjoittelusta, lihaskasvusta ja urheiluravitsemuksesta kehonrakennuksessa.
https://mennohenselmans.com/articles/ Menno Henselmansin ajoittain provosoivia, mutta pääosin erittäin hyviä kirjoituksia treenistä ja ravitsemuksesta.

Englanninkielisillä liikuntasivuilla sinua saattaa auttaa, kun kertaat liikuntabiologiset termit Jyväskylän yliopiston sivuilta.

 

Koulutuksia:

Mm. liikuntatieteellinen tiedekunta sekä lääketieteen, ravitsemus- ja elintarviketieteen sekä terveystieteiden opinnot muutamia mainitakseni.

Paras teoriapohjainen urheiluravitsemuskoulutus Suomessa on dosentti Jaakko Mursun johtama urheiluravitsemuksen verkko-opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.37772405942

Ystäväni, voimaharjoitteluvalmennuksen huippuosaajan Tuomas Rytkösen suunnittelema ja vetämä Voimavalmentaja-koulutus on sisällöltään myös tutkittuun tietoon perustuvaa.

Humpuukin tunnistukseen tai viihteeksi sivuja kuten:

Skepsis.fi. Suomalainen kriittiseen ajatteluun ja tieteeseen pohjaava yhdistys
http://paholaisen-asianajaja.blogspot.fi. Kotimainen humpuukia vastaan taisteleva sivu.
http://edzardernst.com/. Humpuukitutkija numero yksi ja hänen bloginsa.
https://www.theskepticsguide.org. Skeptic’s Guide To The Universe -sivuston podcast.

Rationaalisesta ajattelusta yksi parhaista opuksista on nobelisti Daniel Kahnemanin Thinking, Fast and Slow. Farrar Straus Giroux (2011).

https://www.badscience.net/ ja Ben Goldacren Bad Science -kirja

 

Podcasteja, videoita tai Vlogeja

Podcasteissa tai vlogeissa ei ole yhtä hyvin aina takeita tiedon laadusta, koska esimerkiksi lähteitä ei ole juurikaan kerrottu. Nämä seuraavat sivustot ovat kuitenkin lähtökohtaisesti tutkittuun tietoon pohjautuvia sivuja.

-Urheilun ja urheiluravitsemuksen huippututkijoiden haastatteluja: Guru Performance
-Tutkijoiden haastatteluja mm. urheilun, ravitsemuksen ja fysiologian aloilta: https://sigmanutrition.com/podcasts/
-Olympiakomitean urheiluravitsemusvideoiden Youtube-kanava
-Terve Urheilija: Youtube-kanava.
-Kotimaisia harjoittelun ja lihashuollon osaajien haastatteluja: Super-Sets (osa haastatteluista ei perustu tutkittuun tietoon)
-Urheiluravitsemuksen perusteisiin ja humpuukiin pureutuva videoblogi: Tomi Valtanen
-Kotimaisia nuorten liikuntatieteilijöiden haastatteluja: Petri Jalanko/Newton Physics
-Urheiluvammoihin erikoistunutta keskustelua tiedelehden podcastissa: BJSM
-Videoita Euroopan liikuntatieteen konferenssin luennoista: ECSS-tv
-Jeff Nippartin erittäin näyttävät ja opettavaiset kehonrakennuksen biomekaniikkavideot
-Fitness-tohtori Eric Helmsin VLOG
-Layne Nortonin VLOG
-Joni Jaakkolan podcast.
-Fysioterapiaan liittyvä kotimainen Fysiopolis VLOG
-Picturefit: hyvän oloisia tutkittuun tietoon perustuvia Youtube-videoita animaatioilla rikastettuna 

 

Muuta hyödyllistä

Tehokkaampaa työtä ja sitä kautta enemmän vapaa-aikaa: https://viisaampaatyota.com/
Tiedepodcasteja suomeksi: Tiedeykkönen – podcast

 

Edellä mainittujen lisäksi suosittelen seurantaan somessa. Tässä on listattuna vain sellaisia, joiden postausten sisällöstä vähintään 90 % on tutkittuun tietoon perustuvaa asiaa.

Stuart Phillips
Brad Schoenfeld
Elintapalääkäri Vilho Ahola
Chris Beardsley
Bret Contreras
James Krieger
Menno Henselmans

Facebook-ryhmistä “Evidence-based training Finland” on erinomainen.
International Society of Sports Nutrition (ISSN) sisältää usein hyvää keskustelua mm. urheiluravitsemuksesta.
Suorituskykykeskuksen FB-sivut. Hyviä vinkkejä suorituskyvyn maksimointiin.

Tämän lisäksi monilla sivuilla kuten esim. tohtori Jan Sundellin FB-sivuilla on bodaushuumorin lisäksi hyvin usein tutkittuun tietoon perustuvaa asiaa lääketieteestä ja uskomushoidoista.

Tässä oli muutamia sivuja. Toivon lukijoiltani täydennystä listaan erinomaisten perustelujen kera. Kiitos!

Mainokset

Tietoja jhulmi

PhD and docent in exercise physiology (LitT liikuntafysiologiassa ja liikuntafysiologian dosentti). https://staff.jyu.fi/Members/jjhulmi/main
Kategoria(t): fysiologia, kuntosali, Lihakset, lihaskasvu, ravinto, terveys, voimaharjoittelu. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

6 vastausta artikkeliin: Luotettavia tutkittuun tietoon perustuvia lähteitä ja sivustoja

 1. Lassie sanoo:

  Kiitos loistavasta listasta! Arkisen liikunnan ohjauksen nakokulmasta kaipaisin listaan tietoa lahteista, joista opiskella motivoinnin ja motivaation yllapitamisen psykologiaa.

  • jhulmi sanoo:

   Kiitos!

   Tärkeitä juttuja varmasti, mutta mä en pysty ylläpitämään sitä listaa, koska en osaa riittävän kriittisesti tarkastella kyseisiä aiheita. Mutta sen verran tiedän, että linkeissä mainitsemani Liukkosen kirja on oikein hyvä.

 2. Jarmo Laakso sanoo:

  Muutama kesvävyysharjoittelulinkki:
  https://www.sportslab.fi/juoksutohtori/
  http://pajulahti.com/valmennuskeskus/kestavyyden-seminaarit/ mm. kogressi yms esityksiä

 3. Greg Nuckols sanoo:

  Thanks for recommending my blog! I really appreciate it. And keep up the good work; I’ve really been enjoying the research you’ve been publishing.

  • jhulmi sanoo:

   Thanks Greg! Your blog is the best strength training related blog, no question about it 🙂

   Welcome to Finland some day! It was great to have your MASS-colleague Eric here.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s